All posts by Alice Tran

22Sep/18
Các thành viên chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc buổi đào tạo cùng Bà Đào Lan Phương - Giám đốc Phát triển BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

BNI Việt Nam giúp các thành viên Highland Chapter nhận diện những Giá trị cốt lõi và các Truyền thống của BNI

BNI hoạt động dựa trên triết lý “Cho Là Nhận” (Givers Gain), “Gieo gì, gặt nấy” (What Goes Around, Comes Around), “Nuôi trồng không săn bắn” (Farming Not Hunting). Tham gia BNI mỗi hội viên có những suy nghĩ, hiểu biết & kỳ vọng khác nhau. Mỗi người có thể đạtXem thêm …