22Jul/19

LỜI TRI ÂN VÀ CẢM ƠN CÁC LÃNH ĐẠO BAN NGÀNH, ĐỐI TÁC, NHÀ TÀI TRỢ VÀ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TẠI HNDC 2019

Kính gửi : – Lãnh đạo các Ban ngành – Lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam – Lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông – Lãnh đạo vùng, khu vực cùng toàn thể thành viên BNI Việt Nam và QuốcXem thêm …