02Feb/18
24174564_10214257871180602_6596838351454908327_n

BNI Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình đào tạo Giám đốc Chăm, Giám đốc Mở, MSP Trainers, Power Team khu vực phía Bắc

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày, BNI Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức chuỗi chương trình đào tạo Giám đốc Chăm, Giám đốc Mở, MSP Trainers, Power Team vào tháng 3/2018 tại khu vực phía Bắc Chuỗi chương trình đào tạo này sẽ do ông YP Lai (GiámXem thêm …