HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

Các chapter của BNI VIỆT NAM

BNI Runners

Giám đốc: Trần Phi Điệp
Điện thoại: 0948159357
Website: www.runners.bni.vn

BNI Dragon

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.dragon.bni.vn

BNI Union

Giám đốc: Nguyễn Hữu Duy
Điện thoại: 0903235798

Ngày họp: Thứ 4
Website: www.union.bni.vn

BNI Ocean

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: www.ocean.bni.vn

BNI Titan

Giám đốc: Lê Cường Thịnh
Điện thoại: 0902115815
Website: www.titan.bni.vn

BNI Growth

Giám đốc: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0988523102
Website: www.growth.bni.vn

BNI BanMe

Giám đốc: Vũ Văn Toàn – 0394143943
Đại sứ: Lương Thị Thúy Anh – 0945658879

Website: www.banme.bni.vn

 

BNI Capital

Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại: 0904147995
Website: www.capital.bni.vn

BNI Excellence

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn
Điện thoại: 0915133486
Website: www.excellence.bni.vn

BNI Heritage

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0982170405
Website: www.heritage.bni.vn

BNI Yes

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.yes.bni.vn

BNI Hero

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: www.hero.bni.vn

BNI Wealthy

Giám đốc: Đinh Ngọc Thi
Điện thoại: 0941399228
Website: www.wealthy.bni.vn

BNI Zen

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: www.zen.bni.vn

BNI Mountain

Giám đốc: Trần Phi Điệp
Điện thoại: 0948159357

BNI Horizon

Giám đốc: Nguyễn Văn Huy
Điện thoại: 0968226368
Website: www.horizon.bni.vn

BNI AHA

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: www.aha.bni.vn

BNI BiDi

Giám đốc hỗ trợ: Vũ Văn Toàn – 0394143943
Đại sứ hỗ trợ: Trương Nhật Hà – 0903731727

Website: www.bidi.bni.vn

 

BNI Sun

Giám đốc: Trần Minh Đức
Điện thoại: 0913262988
Website: www.sun.bni.vn

BNI Diamond

Giám đốc: Phạm Quốc Trung
Điện thoại: 0913613663

BNI Legacy

Giám đốc: Phan Tuấn Hưng
Điện thoại: 0983005819

BNI Energy

Giám đốc: Đinh Ngọc Thi
Điện thoại: 0941399228

BNI Goldern Star

Giám đốc: Dương Ngọc Quỳnh Phương
Điện thoại: 908883808
Website: www.goldernstar.bni.vn

BNI OK

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: www.ok.bni.vn

BNI Saigon

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: www.saigon.bni.vn

BNI Royal

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu
Điện thoại: 0983078979
Website:

BNI Highland

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0937780999

Ngày họp: Thứ 4
Website: www.highland.bni.vn

BNI Mercury

Giám đốc: Chung Thị Thúy Hà
Điện thoại: 0984705899
Website: www.mercury.bni.vn

BNI AlphaBiz

Giám đốc: Nguyễn Thị Cẩm Lai
Điện thoại: 0919131155
Website: www.AlphaBiz.bni.vn

BNI Galaxy

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0915183068
Website: www.galaxy.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.