HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

Các chapter của BNI VIỆT NAM

BNI Mercury

Giám đốc: Chung Thị Thúy Hà
Điện thoại: 0984705899
Website: www.mercury.bni.vn

BNI Yes

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.yes.bni.vn

BNI Trust

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.trust.bni.vn

BNI Uranus

Giám đốc: Trần Minh Đức
Điện thoại: 0913262988

BNI iNNO

Giám đốc: Đinh Văn Thông
Điện thoại: 0968328559
Website: www.inno.bni.vn

BNI Taydo

Giám đốc vùng: Lê Trường Sơn – 0938463858

Giám đốc phát triển: Hoàng Thị Cẩm Giang – 0936460313

TÌNH TRẠNG: SẮP RA MẮT

BNI HAPPY

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: www.happy.bni.vn

BNI Abundance

Giám đốc: Trần Thị Khanh
Điện thoại: 091566889
Website: www.abundance.bni.vn

BNI Pro

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: www.pro.bni.vn

BNI Biz Link

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: www.Bizlink.bni.vn

BNI Capital

Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại: 0904147995
Website: www.capital.bni.vn

BNI B

Giám đốc: Trần Nguyễn Vân Nhi
Điện thoại: 0983350307

BNI Lotus

Giám đốc: Hà Ngọc Hưng
Điện thoại: 0986393223
Website: www.lotus.bni.vn

BNI Sunshine

Giám đốc: Đinh Văn Tạo
Điện thoại: 0983592268
Website: www.sunshine.bni.vn

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: www.stars.bni.vn

BNI Diamond

Giám đốc: Phạm Quốc Trung
Điện thoại: 0913613663

BNI Hello

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: www.hello.bni.vn

BNI Ocean

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: www.ocean.bni.vn

BNI Master

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: www.master.bni.vn

BNI Champion

Giám đốc: Trần Thành Trung
Điện thoại: 0941143311

BNI Vision

Giám đốc: Hoàng Đạo
Điện thoại: 0912265766
Website: www.vision.bni.vn

BNI Apollo

Giám đốc: Bùi Tùng Lâm
Điện thoại: 0904186969
Website: www.apollo.bni.vn

BNI Venus

Giám đốc: Bùi Cao Sơn
Điện thoại: 092238811
Website: www.venus.bni.vn

BNI Viva

Giám đốc: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0988523102
Website: www.viva.bni.vn

BNI Titan

Giám đốc: Lê Cường Thịnh
Điện thoại: 0902115815
Website: www.titan.bni.vn

BNI Dragon

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.dragon.bni.vn

BNI Bamboo

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: www.bamboo.bni.vn

BNI 5P

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website: www.5p.bni.vn

 

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: www.winwin.bni.vn

BNI Elegance

Giám đốc: Trình Quốc Việt
Điện thoại: 0905693638
Website: www.elegance.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.