Hiện BNI đã có sẵn hệ thống xây dưng và củng cố cộng đồng “Cựu Thành Viên”. Rất nhiều người trong số đó ước rằng có một cách để họ vẫn hợp tác với BNI, mặc dù không thể cam kết tham dự buổi họp hàng tuần.

Không có dữ liệu. Vui lòng thử lại ở trang khác hoặc dùng tính năng tìm kiếm.

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.