BNI Branding

Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

File hướng dẫn sử dụng bộ Branding BNI Việt Nam: Xem tại đây

Bộ nhận diện thương hiệu BNI

07/02/2020      BNI Branding

Standee BNI (8m x 1m8) Backdrop BNI (3m x 3m) Backdrop BNI (3m x 5m)

Các Logo chuẩn của BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

Logo BNI Việt Nam màu chuẩn Logo BNI Việt Nam màu trắng

Mẫu bảng tên của BNI

07/02/2020      BNI Branding

Bảng tên thành viên chỉ áp dụng riêng cho MEMBER, không dành cho DNA Bảng tên DNA chỉ áp dụng riêng cho DNA, không dành cho Member

Notable Networker Award

07/02/2020      BNI Branding

Giải thưởng – Vinh danh

Các khẩu hiệu của BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

Local Business Global Network – EPS Local Business Global Network – JPG Changing the Way the World Does Business – EPS Changing the Way the World Does Business – JPG

Họa tiết – Hình ảnh của BNI

07/02/2020      BNI Branding

Hình bản đồ thế giới Họa tiết Branding Fractal Họa tiết Swoop Grey

Mẫu chữ ký trong Email BNI

07/02/2020      BNI Branding

Hướng dẫn cài đặt chữ ký cho Email Email Signature – Zip Archive of all Files and Images  

Biểu mẫu văn bản chuẩn

07/02/2020      BNI Branding

Power Point Template (16:9) Power Point Template (4:3) Global Letterhead Template

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.