LT Round Table dành cho thành viên ban điều hành nhiệm kỳ mới

Ngày 3/4/2019 tại Văn phòng BNI Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình LT Round Table dành cho các thành viên ban điều hành nhiệm kỳ mới. Những nội dung và kiến thức mới nhất được cập nhật mới từ Global đã được truyền tải tới các thành viên tham dự.

Giám đốc điều hành BNI Việt Nam Ông Lê Trường Sơn đang hướng dẫn chương trình (Ảnh: VP BNI Việt nam)

Giám đốc điều hành BNI Việt Nam Ông Lê Trường Sơn đang hướng dẫn chương trình (Ảnh: VP BNI Việt nam)

Chương trình LT Round Table đã giúp các Chapter định hướng hoạt động không chỉ hết nhiệm kỳ mà xác định lộ trình phát triển từng tháng đến hết 2019. Ngay chương trình cũng đã chia sẻ về sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2019 tới các thành viên để chuẩn bị kết nối cùng với hơn 1200 Doanh nhân trên khắp cả nước.

BNI LT 3

Giám đốc vùng BNI HCM3 Bà Quỳnh Trang cùng điều phối chương trình (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Giám đốc vùng BNI HCM3 Bà Quỳnh Trang cùng điều phối chương trình (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình LT Round Table này bao gồm những nội dung chi tiết như sau: 1. Giao lưu mở 2. Chào mừng và giới thiệu (30s cho mỗi người) 3. Đào tạo/chiến lược của vùng (10-15 phút) 4. Chapter trình bày kết quả và kế hoạch (mỗi Chapter trình bày 5 phút) 5. Khen thưởng thành viên xuất sắc (3 thành viên xuất sắc của vùng) 6. Trình bày chính sách, những thay đổi được cập nhật từ BNI 7. Thông báo sự kiện vùng/ lich đào tạo của vùng 8. Kết thúc.

BNI LT 6

Thành viên tham dự chương trình LT Round Table (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Thành viên tham dự chương trình LT Round Table (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Tại chương trình lần này cũng có sự đóng góp chia sẻ của Chủ tịch BNI Việt Nam Ông Hồ Quang Minh tới các thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ của CT BNI VN Ông Hồ Quang Minh (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chia sẻ của CT BNI VN Ông Hồ Quang Minh (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo LT Round Table cũng là dịp hội ngộ tất cả Giám Đốc – Đại Sứ và Ban LT của các Chapter trong Vùng. Có thể nói đây là cơ hội cho tất cả các Vùng và Chapter có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau để cùng giúp cho BNI phát triển hơn nữa.