Tầm nhìn và sứ mệnh

2

Tầm nhìn

Với slogan “Changing the Way the World Does Business”, BNI hướng đến tầm nhìn và mục tiêu “Thay đổi cách thế giới kinh doanh” thông qua việc tạo ra một cộng đồng chủ doanh nghiệp tại các khu vực trên thế giới dựa theo triết lý “Cho là Nhận ®” và ứng dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động kết nối giao thương.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ các thành viên tăng trưởng kinh doanh thông qua một chương trình có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp cho phép họ phát triển các mối quan hệ dài lâu, có ý nghĩa với các chuyên gia kinh doanh chuyên nghiệp và có chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.