Triết lý hoạt động của BNI

2

BNI hoạt động dựa trên triết lý “Cho Là Nhận” (Givers Gain), “Gieo gì, gặt nấy” (What Goes Around, Comes Around), “Nuôi trồng không săn bắn” (Farming Not Hunting). Qua thực tế hình thành, tồn tại và phát triển, BNI đã chứng minh rằng, việc mang đến cơ hội trong kinh doanh cho người khác, bạn cũng sẽ được nhận lại được những cơ hội kinh doanh bằng hoặc hơn với những gì đã trao đi.

Bạn không thể tạo dựng một mối quan hệ bền vững và sự tin tưởng của người khác trong ngày một ngày hai. Mối quan hệ và lòng tin là thứ mà bạn cần thời gian để tạo dựng, duy trì và phát triển. BNI đem đến cho bạn cơ hội để tạo dựng mối quan hệ và lòng tin. Do đó, bạn hãy tận dụng cơ hội ấy để “nuôi trồng” thay vì “săn bắn” nóng vội và tức thì.

Leave a Reply

Your email address will not be published.