LIÊN HỆ THANH TOÁN

Thanh toán bằng quét mã QR CODE

LƯU Ý: Anh/chị có thể thanh toán bằng App thanh toán có chức năng thanh toán bằng mã QR code để thanh toán

Mã thanh toán cho thành viên mới

12.100.000 VNĐ/thành viên

Mã thanh toán cho thanh viên tái gia nhập

9.900.000 VNĐ/thành viên

Mã thanh toán cho khóa học

198.000 VNĐ/thành viên

Hướng dẫn thanh toán:

Khi thanh toán vui lòng cập nhật trong phần ghi chú theo cú pháp như sau:

Họ tên thành viên_Tên chapter_Mã số thuế_Số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A, thành viên viên của CEO, thì nhập trong phần ghi chú như sau:

Nguyễn Văn A_CEO_0309932505_19006757

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH BUSINESS CONNECTIONS ASIA
  • STK: 100714851018954
  • Ngân hàng: Eximbank – Chi nhánh Hòa Bình (TPHCM)
  • Nội dung chuyển khoản: Tên thành viên + Tên chapter + Mã số thuế + Số điện thoại