19 Giám đốc tham gia Khóa Đào tạo Giám đốc Chăm – Khu vực phía Nam

Từ ngày 04 – 05/8/2017, BNI Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Giám đốc Chăm Chapter với sự tham dự của 19 Giám đốc Chăm Chapter Khu vực phía Nam.

Chương trình do ông Nguyễn Kiên Trì (Phó Chủ tịch BNI VN, Giám đốc Vùng HCM3) chia sẻ và đào tạo những kiến thức mới. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn có sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ Chủ tịch BNI Việt Nam – ông Hồ Quang Minh.

IMG_5143-min

19 Giám đốc tham gia Chương trình Đào tạo Giám đốc Chăm – Khu vực phía Nam (Ảnh: VP BNI VN)

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho Giám đốc Chăm các công cụ hỗ trợ để điều hành, chăm sóc và phát triển Chapter một cách đầy đủ, hiệu quả và thành công.

IMG_5141-min

Các Giám đốc Chăm tại chương trình đào tạo (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Trải qua 2 ngày đào tạo nghiêm túc và tập trung, các Giám đốc Chăm Chapter đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng nhận từ BNI Việt Nam.

Đao tao GĐ Chăm Chapter-min

19 Giám đốc hoàn thành chương trình đào tạo Giám đốc Chăm Chapter (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Sau khi hoàn thành khóa học, các giám đốc Chăm đã được trau dồi và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới từ BNI Toàn cầu để gia tăng số lượng và chất lượng thành viên tại các Chapter. Đồng thời, mang đến môi trường sinh hoạt hiệu quả, mang lại giá trị cho các thành viên BNI Việt Nam .

Một số hình ảnh tại chương trình đào tạo:

IMG_5141-min IMG_5147-min

Đao tao GĐ Chăm Chapter - 3-min

Đao tao GĐ Chăm Chapter - 2-min

BNI Việt Nam 

Leave a Reply

Your email address will not be published.