35 thành viên BNI Headquaters tham dự chương trình DnA Training

Với mục tiêu hướng đến “Happy members Happy chapter”, ngày 11/01/2018 BNI Việt Nam đã tổ chức một ngày đào tạo cho các thành viên đang là các DnA của BNI Headquaters và các ứng viên tiềm năng.

Chương trình do ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) trực tiếp đào tạo thu hút sự quan tâm của 35 thành viên DnA và các ứng viên tiềm năng.

IMG_8696-min

Ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) đào tạo tại chương trình DnA Training (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo, đồng thời cập nhật hệ thống công cụ và công nghệ để Giám đốc Đại sứ Chapter đại diện BNI Việt Nam tại các Vùng huấn luyện cho Ban Điều hành Chapter. Qua đó, giúp các doanh nghiệp thành viên tham gia (members) hạnh phúc – Chapter hạnh phúc.

IMG_8692-min

 35 thành viên DnA và các ứng viên tiềm năng tham gia chương trình đào tạo DnA Training (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Mục tiêu của BNI Việt Nam trong năm 2018 sẽ đạt 3800 thành viên, chỉ số hạnh phúc 50+, hàng năm mỗi doanh nghiệp đạt doanh thu từ BNI lên 2.5 tỉ đồng.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.