59 Trainers của BNI Việt Nam tham dự chương trình Train The Trainer

Ngày 20/5/2017, BNI Việt Nam tổ chức chương trình Train The Trainer với mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ các nhà đào tạo của BNI Việt Nam nhằm giúp đỡ cho thành viên BNI Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp trong các hoạt động. Chương trình thu hút hơn 59 nhà đào tạo của BNI Việt Nam đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.

IMG_0923-min

59 Traniners hoàn thành chương trình đào tạo Train The Trainer (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình do ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam), ông Nguyễn Kiên Trì (Phó Chủ tịch BNI Việt Nam), bà Ngô Thị Bích Quyên (Giám đốc Vùng Hà Nội 02) và ông Hà Ngọc Hưng (Giám đốc Vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương) là những nhà đào tạo hàng đầu của BNI Việt Nam trực tiếp giảng dạy.

BNI Vietnam Trainers

Các diễn giả trao bằng cho các nhà đào tạo tham dự chương trình Train The Trainer (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Train The Trainer là chương trình đào tạo/cập nhật kỹ năng cho các nhà đào tạo theo quy định của BNI Toàn cầu và phổ biến tiêu chuẩn tổ chức đào tạo cho thành viên tại các vùng. Đây cũng là cơ hội cho các nhà đào tạo của BNI Việt Nam học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới từ BNI toàn cầu, cũng như có thêm những trải nghiệm từ các Master Trainer của BNI Việt Nam.

IMG_0938-min

59 Traniners hoàn thành chương trình đào tạo Train The Trainer (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Tại chương trình, BNI Việt Nam chính thức công nhận các nhà đào tạo theo tiêu chuẩn mới nhất của BNI Toàn cầu. Theo đó, 60 nhà đào tạo của BNI Việt Nam đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Train The Trainer diễn ra tại Đà Nẵng.

IMG_0917-min IMG_0924-min

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.