Ban Lãnh Đạo BNI Việt Nam chia sẻ xu thế và định hướng phát triển của BNI toàn cầu

Ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) và Ông Nguyễn Kiên Trì (Phó chủ tịch BNI Việt Nam) đã có buổi gặp gỡ, trao đổi về xu thế và định hướng phát triển của BNI Toàn cầu – vấn đề này đã được ông Graham Weihmiller (Tổng Giám đốc BNI) chia sẻ tại Hội nghị BNI toàn cầu.

Buổi chia sẻ của ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) và ông Nguyễn Kiên Trì (Phó Chủ Tịch BNI Việt Nam) về định hướng phát triển của BNI Việt Nam năm 2017

Theo đó, Ban Lãnh Đạo BNI Việt Nam đã thảo luận và đề ra định hướng hoạt động cho BNI Việt Nam năm 2017. Trong đó, tập trung tăng trưởng doanh thu, gia tăng sự hài lòng của các doanh nghiệp thành viên, đưa ra những cách thức giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới lấy hệ thống và công cụ của BNI làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.