BNI Hesman – Chapter ra mắt lần thứ nhất tháng 9/2019

Ngày 16/09/2019 toàn thể BNI cùng chúc mừng lễ ra mắt lần thứ nhất BNI Hesman Chapter thuộc vùng BNI Hà Nội 6 với 30 thành viên và đây cũng là chapter thứ 17 của vùng.

Lễ ra mắt BNI Hesman Chapter (Ảnh: BNI Vùng Hà Nội 6)

Lần này BNI Hesman ra mắt thành công cũng là nhờ những đóng góp to lớn của Ban lãnh đạo vùng đã rất nỗ lực cùng phấn đấu kịp tiến độ và áp dụng đúng quy trình BNI. Đây là một bước tiến vượt bậc không chỉ riêng vùng BNI Hà Nội 6 mà còn cả BNI Việt Nam về việc tăng trưởng chapter mới, và thành viên mới.

Chủ tịch các chapter thuộc vùng BNI Hà Nội 6 tham dự lễ ra mắt BNI Hesman Chapter (Ảnh: BNI Vùng Hà Nội 6)

BNI Hà Nội 6 – vùng vượt mục tiêu 121270 do BNI Việt Nam đề ra đầu tiên

BNI Hà Nội 6 là một trong những vùng đi đầu vượt mục tiêu 121270 (một năm ra mắt 2 chapter, một tháng một chapter có 2 thành viên mới và đạt tỷ lệ tái gia nhập trung bình 70%) thử thách của BNI Việt Nam đề ra. Và kể từ tháng 5/2019 cho đến nay BNI Hà Nội 6 cũng gần như vươn đến mục tiêu của BNI toàn cầu về việc ra mắt mỗi tháng một chapter (5/2019 BNI 5S Chapter, 6/2019 BNI Growth Chapter, 7/2019 BNI Hello Chapter, 8/2019 BNI Flight Chapter).

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt BNI Hesman Chapter (Ảnh: BNI Hà Nội 6)

Chúc cho các thành viên mới cùng gia nhập đại gia đình BNI cùng với hơn 250.000 doanh nhân trên toàn cầu. Hi vọng các BNI Hesman sẽ áp dụng hiệu quả tất cả công cụ và kiến thức từ BNI.

BNI Việt Nam