BNI Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình Train The Trainer

Vào tháng 11/2017, Văn phòng BNI Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ các nhà đào tạo DnA, Ban Điều hành Chapter và thành viên tại các Chapter nhằm chuẩn hóa kiến thức và công cụ, kỹ năng đào tạo cho các thành viên mới trong đội ngũ đào tạo.

Theo đó, từ ngày 28 – 29/11/2017, BNI Việt Nam tổ chức chương trình Train The Trainer MSP và Goal Setting.

Tiếp đến vào ngày 30/11/2017, BNI Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trìnhTrain The Trainer Power Team Workshop.  Đồng thời, tổ chức Chương trình Power Team Workshop vào buổi chiều cùng ngày.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng BNI Việt Nam

Email: admin@bni.vn

SĐT: (028) 7300 6024

Địa điểm: 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, HCM.

Văn phòng BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.