BNI Việt Nam tổ chức Đào tạo Giám đốc Chăm Chapter BNI Khu vực phía Nam

Từ ngày 04 đến 05/08/2017, BNI Việt Nam (VN) tổ chức Đào tạo Giám đốc Chăm Chapter BNI Khu vực phía Nam.

Chương trình đào tạo dành nhằm cung cấp cho Gíam đốc Chăm các công cụ để điều hành Chapter và Chăm Chapter một cách đầy đủ, hiệu quả và thành công với sự hướng dẫn và chia sẻ của ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI VN) và ông Nguyễn Kiên Trì (Phó Chủ tịch BNI VN, Giám đốc Vùng HCM3).

02 SKNB

1. Thời gian và địa điểm:

* Thời gian: 8:00 đến 17:00, từ ngày 04/08/2017 đến ngày 05/08/2017

* Địa điểm: Tòa nhà BCA, 87-89 Hồ Bá Kiện. Phường 15, Quận 10, TPHCM

2. Cách thức đăng ký tham dự:

Anh Chị vui lòng gửi danh sách đăng kí của Vùng về mail hillarynguyen@bni.vn trước 17h ngày 02/08/2017.

3. Phí tham dự:

* Phí đào tạo cho 2 ngày: 2.200.000/người (đã bao gồm 10% VAT)

* Phí trên bao gồm phí tài liệu, phí teabreak và phí thuê mặt bằng.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ:

Văn phòng BNI Việt Nam

Địa chỉ: 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TPHCM
Điện thoại: (028) 7300 6024
Email: admin@bni.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.