BNI Việt Nam tổ chức thành công chuỗi chương trình Train The Trainers

Từ ngày 28 – 30/11/2017, BNI Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình Train The Trainers nhằm cung cấp và hỗ trợ cho đội ngũ DnA, Ban Điều Hành Chapter, thành viên Chapter tiếp nhận kiến thức và kỹ năng liên quan để đào tạo cho thành viên sử dụng công cụ BNI một cách hiệu quả.

38 thành viên tham dự chương trình “Members Success Programme”

Sáng ngày 28/11/2017, chuỗi chương trình Train The Trainers đã diễn ra chương trình đào tạo đầu tiên “Members Success Programme”. Chương trình do ông YP Lai (Giám đốc Quốc gia BNI Thái Lan, Việt Nam, Philippines) đào tạo những kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công cụ của BNI cho thành viên mới và tái gia nhập BNI trong thời gian 30 ngày.

MSP-min

38 thành viên tham dự chương trình “Members Success Programme” (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình có sự tham dự của 38 thành viên trong đội ngũ DnA cả nước. Sau khi hoàn thành chương trình Train The Trainers “Members Success Programme”, các DnA sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo và được đứng lớp đào tạo chương trình MSP cho thành viên mới và thành viên tái gia nhập. 

Chương trình Train The Trainers “Goals Setting Workshop”

Nằm trong chuỗi chương trình Train The Trainers, chương trình Goals Setting Workshop cũng đã diễn ra tại Văn phòng BNI Việt Nam. Chương trình do ông YP Lai (Giám đốc Quốc gia BNI Thái Lan, Việt Nam, Philippines) đào tạo những kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc thiết lập mục tiêu cho thành viên.

Goals Setting-min

Các thành viên tham dự chương trình đào tạo Goals Setting Workshop nhận chứng nhận Trainers (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

110 thành viên tham dự chương trình Train The Trainers “Power Team Workshop”

Ngày 30/11/2017, khóa đào tạo Power Team Workshop nằm trong chuỗi chương trình đào tạo Train The Trainers do BNI Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Athena, TP. HCM. Chương trình có sự tham dự 110 học viên là các thành viên trong đội ngũ DnA, Ban LT và thành viên BNI Việt Nam. Chương trình do ông YP Lai (Giám đốc Quốc gia BNI Thái Lan, Việt Nam và Philippines) đào tạo.

Power Team-min

110 thành viên tham dự chương trình Train The Trainers “Power Team Workshop” (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Power Team Workshop là một chương trình thực tiễn với rất nhiều bài tập thực tế nhằm cải thiện thành tích của Power Team và tạo ra nhiều doanh thu cho các thành viên trong cùng một Power Team.

Power Team Workshop cũng là chương trình kết thúc chuỗi đào tạo Train The Trainers tháng 11/2017 do BNI Việt Nam tổ chức. Trong thời gian tới, BNI Việt Nam tiếp tục tập trung vào mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo cho đội ngũ Trainers để mang đến cho thành viên các kiến thức và kỹ năng giá trị theo đúng chuẩn của BNI Global.

 

BNI Việt Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.