BNI Việt Nam Headquaters tổ chức chương trình đào tạo LT Training

“Lãnh đạo là tế bào cốt lõi trong viêc thúc đẩy và phát triển một chapter” là thông điệp mạnh mẽ trong khuôn khổ Chương trình đào tạo Ban điều hành Chapter vùng BNI Việt Nam Headquaters vào ngày 16 – 17/03/2018 để chuẩn bị cho kỳ chuyển giao mới vào cuối tháng 3/2018. 

LT Training

Ban điều hành luôn được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp trước khi bước vào nhiệm kỳ mới (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Theo thống kê từ nghiên cứu BNI thế giới thì một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự “ mất lửa” của các Chapter chính là việc chuyển đổi LT không đúng cách. BNI Toàn cầu từ 33 năm qua đã nghiên cứu “ hiện tượng” này và chính vì thế quy trình chuẩn chuyển đổi LT đã ra đời.

Chương trình  đào tạo diễn ra trong vòng 2 ngày với các phần đào tạo chung vê Midset và phần đào tạo riêng cho từng ban trong ban điều hành. Nội dung đào tạo sẽ mang đến cho các thành viên Ban điều hành Chapter một hình dung cụ thể về vai trò – trách nhiệm – tầm quan trọng của từng vị trí trong sự phát triển của Chapter, bên cạnh đó là việc xây dựng Kế hoạch chung cho mỗi Chapter trong nhiệm kỳ đương nhiệm.

Nhiệm kỳ của Ban điều hành theo quy định của BNI Global là 6 tháng với các vị trí Chủ tịch, Trưởng Ban Thành viên, Tổng thư ký, Trưởng Ban Đào tạo, Trưởng Ban Định hướng thành viên, Trưởng Ban Phát triển Chapter, Trưởng Ban Sự kiện, Trưởng Ban Khách mời và Trưởng Ban Webmaster. Ban điều hành luôn được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp trước khi bước vào nhiệm kỳ mới.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.