BNI Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Giám đốc Mở Chapter

Hoạt động đào tạo và huấn luyện luôn được BNI Toàn cầu ưu tiên hàng đầu. Trong đó, đào tạo Giám đốc Mở là hoạt động được đặc biệt chú trọng vì là hoạt động cốt lõi để gia tăng số lượng và chất lượng thành viên trong hệ thống BNI.

Nhằm phát triển đội ngũ Giám đốc Mở Chapter lớn mạnh và hoạt động hiệu quả, BNI Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Giám đốc Mở Chapter cho các Vùng BNI tại khu vực phía Nam vào ngày 15-16/10/2017 vừa qua. Chương trình do ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI Việt Nam đào tạo, cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các Giám đốc Mở trong việc mở và ra mắt Chapter theo đúng quy trình chuẩn của BNI Toàn cầu.

IMG_8942-min

Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNi Việt Nam phụ trách đào tạo Giám đốc Mở Chapter (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo giúp các Giám đốc Mở hiểu rõ về trách nhiệm của mình là xây dựng một Chapter mới đáp ứng tiêu chuẩn và quy chuẩn của BNI Toàn cầu. Đồng thời, chịu trách nhiệm đào tạo Ban điều hành Chapter và thành viên sử dụng hiệu quả hệ thống BNI trong việc phát triển kinh doanh. Thêm nữa, Giám đốc Mở cần tạo ra nền văn hóa năng động và tích cực tại các Chapter do mình thành lập.

Theo quy định của BNI, Giám đốc Mở Chapter không nhất thiết phải là thành viên BNI nhưng cần thiết phải có nhận thức và thái độ đúng đắn, đồng thời đề cao triết lý Cho Là Nhận của BNI. Đồng thời, còn phải là người tự tin trong suy nghĩ và hành động, luôn có thái độ nhiệt tình và tràn đầy năng lượng để có thể truyền cảm hứng đến các thành viên trong Chapter. Giám đốc Mở còn phải là những người luôn có tinh thần sẵn sàng hỗ trợ và không ngừng học hỏi, có khả năng huấn luyện, đồng thời có mối quan hệ rộng và có uy tín.

IMG_8978-min

Các Giám đốc Mở Chapter thảo luận trong ngày đào tạo (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Đặc biệt, Giám đốc Mở còn là những người có khả năng lãnh đạo, có khả năng lắng nghe và giải quyết vấn đề cũng như phối hợp làm việc nhóm tốt. Yêu cầu bắt buộc đối với Giám đốc Mở đó là phải nắm vững hệ thống BNI Connect ® và các công cụ Marketing hiện đại.

Chương trình kéo dài 2 ngày 15-16/10/2017 đã mang đến cho các Giám đốc Mở Chapter quy trình chuẩn của BNI Toàn cầu ứng với từng giai đoạn. Từ giai đoạn Cà phê đến giai đoạn cung cấp thông tin và đào tạo cho các thành viên trong Core Group đến việc chuẩn bị Launching Chapter (ra mắt) theo quy cách của BNI Toàn cầu. Bên cạnh đó, Giám đốc mở còn có trọng trách đồng hành, dẫn dắt Chapter phát triển cả về số lượng, chất lượng và xây dựng văn hóa Chapter bền vững.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.