BNI Việt Nam tổ chức Chương trình Đào tạo Giám đốc Vùng và Business Matching Monthly vào tháng 03/2017

Vào tháng 03/2017, BNI Việt Nam tổ chức Chương trình Đào tạo Giám đốc Vùng (ED Training) nhằm hỗ trợ các Giám đốc Vùng cập nhật kiến thức và kỹ năng hỗ trợ phát triển các vùng BNI Việt Nam. Đồng thời, tổ chức sự kiện Business Matching Monthly lần thứ 2 nhằm giúp thành viên BNI Việt Nam mở rộng mối quan hệ, tối đa hóa nguồn referral cấp 2.

Chương trình Đào tạo Giám đốc Vùng (ED Training) 2017

Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2017, BNI Việt Nam tổ chức chương trình Đào tạo Giám đốc Vùng tại khách sạn Athena, TP. HCM. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng hỗ trợ phát triển các Giám đốc Vùng BNI toàn quốc.

Cover Event BMM T3_EN

Chương trình được dẫn dắt bởi các diễn giả Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam Lào, Campuchia, Philippines), YP Lai (Chủ tịch BNI Thái Lan, Việt Nam, Philippines) và Murali Sundaram (Nhà huấn luyện giàu kinh nghiệm đến từ Ấn Độ).

BNI Việt Nam tổ chức Business Matching Monthly lần thứ 2

Tiếp nối thành công của chương trình Business Matching Monthly tháng 02/2017, BNI Việt Nam quyết tổ chức sự kiện này theo định kỳ mỗi tháng một lần nhằm tạo cơ hội cho các thành viên trong hệ thống BNI Việt Nam tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, mở rộng các mối quan hệ và tối đa hóa nguồn Referral cấp 2 xuyên chapter BNI Việt Nam.

Banner Chu Nhat

Theo đó, sự kiện Business Matching Monthly tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 16/03/2017 tại văn phòng BNI Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự chương trình, thành viên BNI Việt Nam vui lòng tham khảo tại: http://businessmatching.asia/

Leave a Reply

Your email address will not be published.