Chương trình đào tạo Advanced MSP Train The Trainer

Từ ngày 30/03/2018, BNI Việt Nam sẽ triển khai chương trình đào tạo Advanced MSP dành cho thành viên. Đây là chương trình Member Sucess Programs nâng cao dành cho thành viên mới tham gia vào hệ thống BNI. Chính vì thế, việc cần thiết đầu tiên là đào tạo đội ngũ Trainer cho chương trình Advanced MSP.

Advanced MSP

Một chương trình đào tạo MSP dành cho thành viên mới tại VP BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình nhằm mục đích đào tạo thế hệ Trainer Advanced MSP đầu tiên thật chất lượng và hiệu quả. Qua đó, đem những kiến thức và kỹ năng mới nhất từ BNI Global đến các thành viên trong cả nước. Chương trình do ông YP Lai (National Director of Philippines, South Korea, Thailand) phụ trách đào tạo vào ngày 30/3 tại Hà Nội.

BNI Việt Nam 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.