ED Meeting: Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018

Từ ngày 01 – 02/12/2017, BNI Việt Nam tổ chức chương trình Họp Giám đốc Vùng định kỳ với sự tham dự đầy đủ của 20 Giám đốc Vùng trên cả nước. Cuộc họp do ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) và ông YP Lai (Giám đốc Quốc gia BNI Thái Lan, Việt Nam và Philippines) chủ trì.

IMG_0204-min

Ông Hồ Quang Minh (Chủ tịch BNI Việt Nam) chủ trì cuộc họp Giám đốc Vùng BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam) 

Với 2 ngày họp và làm việc tích cực từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, các Giám đốc Vùng đã cập nhật công cụ, hệ thống tài liệu và các tiêu chí đánh giá hoạt động mới nhất từ văn phòng BNI Toàn Cầu.

IMG_0205-min

20 Giám đốc Vùng BNI Việt Nam tham dự chương trình họp Giám đốc Vùng định kỳ (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Triển khai tiêu chí đánh giá hợp đồng phát triển vùng BNI với đối tác. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của các vùng BNI, triển khai KPI 2018 cho ED và xem xét mục tiêu 2018 của các vùng BNI Việt Nam.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.