BNI Vietnam

Bạn có đang tìm kiếm con ngỗng vàng?

19/02/2020      SuccessNet

BẠN CÓ ĐANG TÌM KIẾM CON NGỖNG VÀNG? Phương pháp xây dựng mối quan hệ thành công với đối tác referral! Tác giả: Sue Henry Networker thông thường sẽ tìm kiếm khách hàng. Networker chuyên nghiệp sẽ tìm kiếm đối tác referral. Networker thông thường chỉ tập trung tìm kiếm thêm khách hàng, họ coi […]

BNI Việt Nam hưởng ứng “Một triệu lời cảm ơn” thông qua mạng xã hội

07/02/2020      Góc báo chí

International Networking Week 2020 với thông điệp “Một triệu lời cảm ơn” được thành viên BNI Việt Nam hưởng ứng bằng việc gửi trao “Lời cảm ơn” cho nhau thông qua mạng xã hội. Đây là dịp để các thành viên BNI thể hiện lòng biết ơn đến những người đã giúp đỡ họ thông […]

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.