120 thành viên BNI Vùng HQ tham dự chương trình đào tạo LT Training

Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao Ban LT nhiệm kỳ mới (01/4-30/9/2018) diễn ra chuyên nghiệp và hiệu quả, BNI Vùng HQ đã tổ chức chương trình đào tạo LT Training dành cho các thành viên trong Ban LT Chapter Vùng HQ nhiệm kỳ mới vào ngày 16/3 vừa qua.

LT Training (3)-min

120 thành viên Ban LT Vùng HQ nhiệm kỳ mới tham gia chương trình đào tạo LT Training để chuẩn bị chuyển giao nhiệm kỳ mới (Ảnh: BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo thu hút sự tham dự của 120 thành viên trong Ban LT đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các Chapter để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. LT Training là chương trình đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ nhằm giúp Ban LT Chapter nhiệm kỳ mới điều hành Chapter hiệu quả.

LT Training (11)-min

Các thành trong Ban LT Chapter nhiệm kỳ mới BNI Vùng HQ hoàn thành chương trình đào tạo LT Training, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò mới (Ảnh: BNI Việt Nam)

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chương trình đào tạo:

LT Training (10)-min LT Training (9)-min LT Training (8)-min LT Training (7)-min LT Training (6)-min LT Training (2)-min LT Training (1)-min

BNI Việt Nam 

Leave a Reply

Your email address will not be published.