BNI Hà Nội 01 tổ chức thành công chương trình Goals Setting

Vào ngày 19/12/2017, Văn phòng BNI Hà Nội 01 tổ chức chương trình đào tạo Goal Setting cho thành viên trong vùng.

Chương trình do ông Bùi Cao Sơn – Giám đốc Vùng BNI Hà Nội 01 phụ trách đào tạo những kiến thức và kỹ năng thiết lập mục tiêu cho thành viên của Vùng.

BNI HN01-min

Thành viên tham dự chương trình đào tạo Goals Setting do BNI Hà Nội 01 tổ chức (Ảnh: GĐV Bùi Cao Sơn)

Chương trình đào tạo Goals Setting giúp thành viên thay đổi tư duy về việc thiết lập mục tiêu, hiểu được việc thiết lập mục tiêu rất quan trọng đối với việc phát triển cá nhân và doanh nghiệp của mình.

BNI HN01 - 1

Nhiệm vụ mà thành viên cần hoàn thành khi tham dự chương trình đào tạo Goals Setting (Ảnh: GĐV Bùi Cao Sơn)

Tại chương trình đào tạo, thành viên có nhiệm vụ viết ra mục tiêu với thời gian cụ thể tự cam kết với bản thân hoàn thành mục tiêu đã đề ra đúng tiến độ, cam kết hoàn thành kế hoạch sau 90 ngày. Sau đó, viết cam kết gửi Ban LT Chapter, tự gửi cho mình và chia sẻ kế hoạch đến các thành viên khác cùng tham dự.

BNI HN01 - 2

Thành viên tập trung viết ra những mục tiêu của mình (Ảnh: GĐV BNI Hà Nội 01)

Bên cạnh đó, cập nhật cho thành viên những chiến lược thiết lập mục tiêu, giúp thành viên tập trung vào 5 yếu tố: Đào tạo, Hiện diện, Dance 1:2:1, Khách mời tham dự, Referrals để thiết lập mục tiêu hiệu quả.

BNI Việt Nam 

Leave a Reply

Your email address will not be published.