BNI Hà Nội 02 tổ chức chương trình đào tạo MSP cho thành viên mới

Trong tháng 12 vừa qua, BNI Hà nội 02 đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Giám đốc Mở Chapter BNI Việt Nam (15-16/12), Referrals Skills (12/12). Vào tháng 01/2018 sắp tới, BNI Hà Nội 02 tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo như: Members Success Program, Goals Setting, … cho thành viên của Vùng.

Chương trình đào tạo Giám đốc Mở Chapter – BNI Việt Nam

Vào ngày 15 và 16/12, Văn phòng BNI Hà Nội 02 tổ chức thành thành công chương trình đào tạo Giám đốc Mở Chapter – BNI Việt Nam.

Sau 2 ngày đào tạo, cộng đồng doanh nhân BNI Việt Nam vui mừng chào đón 15 anh/chị Giám đốc Mở Chapter. Các tân Giám đốc Mở cam kết sẽ ra mắt 10 Chapter vào tháng 4, 5, 6, 7/2018 hứa hẹn sự lớn mạnh của cộng đồng BNI Việt Nam trong những năm tới. 

BNI Hanoi 02-min

15 Giám đốc Mở Chapter cùng cam kết sẽ ra mắt 10 Chapter vào tháng 4, 5, 6, 7/2018 (Ảnh: FB BNI Hà Nội 02) 

Chương trình do chị Nancy Ngô Thị Bích Quyên – Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, Giám đốc Vùng BNI Hà Nội 02 phụ trách đào tạo chính cùng sự hỗ trợ của các anh/chị: chị Lý Hà Thu, chị Helen Hoàn, anh Bùi Cao Sơn, chị Trần Khanh. Chương trình đã giúp các thành viên tham dự hiểu biết sâu sắc hơn về lộ trình mở chapter mới.

Đào tạo Referral Skill- BNI Hà Nội 02

Vào ngày 12/12/2017, văn phòng BNI Hà Nội 02 tổ chức chương trình đào tạo Referral Skill dưới sự dẫn dắt của chị Ngô Thị Bích Quyên – Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, Giám đốc Vùng BNI Hà Nội 02

BNI HN02-min

Chị Nancy Ngô Thị Bích Quyên – Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, Giám đốc Vùng BNI Hà Nội 02 phụ trách đào tạo Referrals Skill cho thành viên (Ảnh: FB BNI Hà Nội 02) 

Buổi đào tạo đã giúp gần 40 thành viên đến từ 14 Chapter của vùng biết được cách để người khác “MUỐN” trao Referral cho bạn.

BNI Hà Nội 02 tổ chức chương trình MSP cho thành viên mới

Vào tháng 1/2018, Văn phòng BNI Hà Nội 02 tiếp tục tổ chức buổi đào tạo MSP cho thành viên mới. Nội dung đào tạo là chia sẻ kiến thức tổng quan về chuỗi 5 hoạt động BNI căn bản một thành viên cần tham gia để có hiệu quả từ hệ thống.

Buổi đào tạo cũng giúp thành viên tìm hiểu một số công cụ phụ trợ mang lại cơ hội kinh doanh ngoài các hoạt động cơ bản trên, đặc tính của Referrals, cách thức để có 60 giây hấp dẫn hàng tuần và 10 phút giới thiệu về doanh nghiệp hiệu quả. Đặc biệt, thành viên sẽ nắm được kỹ năng Dance 1-2-1 hiệu quả nhất.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.