BNI Khánh Hòa: kỷ niệm 6 năm ngày thành lập

Ngày 19-12/2018, BNI (tổ chức kết nối kinh doanh) Chapter Union Khánh Hòa tổ chức ngày hội kết nối kinh doanh và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập BNI Khánh Hòa (1-12-2012 – 1-12-2018).

Đại diện BNI Khánh Hòa trao chứng nhận, kỷ niệm chương cho các thành viên có nhiều đóng góp (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đại diện BNI Khánh Hòa trao chứng nhận, kỷ niệm chương cho các thành viên có nhiều đóng góp (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

6 năm qua, BNI Khánh Hòa đã tập hợp nhiều doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất kinh doanh. Từ 25 thành viên ban đầu, đến nay, BNI Khánh Hòa đã có khoảng 500 thành viên là chủ các doanh nghiệp tham gia. BNI Khánh Hòa là nơi kết nối cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trẻ đã và đang khởi nghiệp. Thông qua các buổi sinh hoạt hàng tuần, các thành viên sẽ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình, từ đó kết nối, trao đổi nhu cầu. Trong 6 năm qua, BNI Khánh Hòa đã giúp các thành viên kết nối kinh doanh với tổng doanh thu giao dịch hơn 200 tỷ đồng…
Nhân dịp này, BNI Khánh Hòa trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho 7 thành viên có nhiều cống hiến. Đồng thời, giới thiệu các thành viên mới; diễn giải nhiều vấn đề về phát triển doanh nghiệp; giới thiệu các sản phẩm của đơn vị mình…

(GIANG TÂM-Báo Khánh Hòa )

Hy vọng trong tương lai BNI sẽ phát triển và mở rộng thêm các tỉnh thành nhiều hơn nữa để giúp nhiều Doanh nghiệp hơn nữa và các Vùng BNI hiện tại ngày càng phát triển hơn.

BNI Việt Nam