BNI Việt Nam: Chương trình đào tạo MSP 2.0 dành cho thành viên vùng Headquarters

Ngày 7/11/2018 vừa qua, BNI Việt Nam đã tổ chức chương trình đào tạo MSP (Members Success Program) cho thành viên mới vùng Headquarters. MSP là chương trình bắt cuộc dành cho thành viên mới gia nhập cộng đồng BNI trong vòng 60 ngày.

Chương trình đào tạo MSP dành cho thành viên vùng Headquarters tại văn phòng BNI VIệt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo MSP dành cho thành viên vùng Headquarters tại văn phòng BNI VIệt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo MSP – Member Success Program là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho thành viên mới gia nhập BNI trong thời gian 60 ngày. Chương trình đào tạo MSP 2.0 là phiên bản nâng cấp sẽ mang đến cho các anh/chị thành viên mới nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích đối với việc phát triển doanh nghiệp của mình.

Hơn 20 thành viên đã cùng tham gia chương trình MSP 2.0 với những bài học chi tiết và ấn tượng. Ông Nguyễn Tri Phương đã truyền cảm hứng và niềm tin về những kiến thức, hiệu quả tới từng thành viên.

Các thành viên BNI vùng Headquarters tham dự MSP dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành BNI Việt Nam ông Nguyễn Tri Phương (Ảnh: BNI Việt Nam)

Các thành viên BNI vùng Headquarters tham dự MSP dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành BNI Việt Nam ông Nguyễn Tri Phương (Ảnh: BNI Việt Nam)

Ngoại trừ nội dung đã được cập nhật, toàn bộ tiêu chuẩn đào tạo mới về MSP đã được chia sẻ lại cho tất cả các thành viên tham dự. Chắc chắn, thành viên BNI vùng Headquarters sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực, những kỹ thuật triển khai đơn giản hơn nhưng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

BNI Việt Nam