Chương trình đào tạo LDC đã được tổ chức thành công tại VP BNI Việt Nam

Hai ngày 9-10/01/2019, BNI Việt Nam đã tổ chức chương trình đào tạo dành cho Giám đốc phát triển Chapter (LDC) tại Văn phòng BNI Việt Nam, TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Giám đốc phát triển BNI VN Bà Đào Lan Phương đào tạo.

Thành viên tham dự chương trình LDC

Giám đốc phát triển BNI VN Bà Đào Lan Phương điều phối  chương trình LDC (Ảnh: VP BNI VN)

Sau chương trình đào tạo, BNI Việt Nam có thêm 12 Giám đốc phát triển, và tại chương trình lần này các thành viên được lắng nghe vài điều chia sẻ từ Chủ tịch BNI VN Ông Hồ Quang Minh.

Chủ tịch BNI VN Ông Hồ Quang Minh chia sẻ đôi điều tại chương trình đào tạo (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Chủ tịch BNI VN Ông Hồ Quang Minh chia sẻ đôi điều tại chương trình đào tạo (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

12 Giám đốc Phát triển Chapter hoàn thành chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Giám đốc phát triển Chapter đã cập nhật kiến thức và công cụ cho 12 ứng viên Giám đốc Phát triển BNI Việt Nam về cách thức phát triển Chapter, các giai đoạn trong quy trình phát triển và ra mắt một Chapter mới. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 12 Giám đốc phát triển đã được cấp chứng nhận và sẵn sàng cho mục tiêu phát triển thêm nhiều Chapter trong năm mới.

 

Hơn 10 Giám đốc Mở Chapter tham dự chương trình đào tạo (Ảnh: VP BNI VN)

12 Giám đốc Phát triển Chapter tham dự chương trình đào tạo (Ảnh: VP BNI VN)

 

Đây có thể nói là một trong những chương trình đào tạo đầu tiên của BNI Việt Nam để tiếp cho những sự kiện và đào tào tiếp theo trong năm 2019, với mong muốn tạo ra sự quy chuẩn về hình ảnh, năng lực và chất lượng hỗ trợ của đội ngũ Giám đốc, đại sứ của BNI Việt Nam, làm tiền đề cho sự phát triển về chất và lượng của từng thành viên.

Một số hình ảnh tại khóa học LDC:

IMG_1533 IMG_1591 IMG_1513

Các ứng viên Giám đốc phát triển hoàn thành xuất sắc khóa học LDC 2 ngày (Ảnh: BNI VN)

Các ứng viên Giám đốc phát triển hoàn thành xuất sắc khóa học LDC 2 ngày (Ảnh: BNI VN)

BNI Việt Nam