Gần 20 thành viên hoàn thành chương trình đào tạo Train The Trainer LTs

Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao Ban LT nhiệm kỳ mới (01/4-30/9/2019) diễn ra chuyên nghiệp và hiệu quả, BNI Việt Nam đã tổ chức chương trình đào tạo Train The Trainer LTs Training dành cho các thành viên trong Ban LT Chapter và các Giám đốc, Đại sứ vào hai ngày 28/2 & 1/3/2019. Chương trình lần này trực tiếp do bà Đào Lan Phương – Giám đốc phát triển BNI Việt Nam giảng dạy.

Thành viên tham dự chương trình ngày đào tạo LTs ngày đầu tiên (Ảnh: BNI Việt Nam)

Thành viên tham dự chương trình ngày đào tạo LTs ngày đầu tiên (Ảnh: BNI Việt Nam)

Chương trình đào tạo thu hút sự tham dự của các thành viên và Giám đốc, Đại sứ từ các Vùng trong cả nước đến tham dự. Train The Trainer LTs Training là chương trình đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ nhằm giúp Ban LT Chapter nhiệm kỳ mới điều hành Chapter hiệu quả.

BNI 2 BNI 3

Thành viên chia sẻ những bài học ngay tại chương trình (Ảnh: BNI Việt Nam)

Thành viên chia sẻ những bài học ngay tại chương trình (Ảnh: BNI Việt Nam)

Train The Trainer LTs Training cũng là một trong những chương trình đào tạo/cập nhật kỹ năng cho các nhà đào tạo theo quy định của BNI Toàn cầu và phổ biến tiêu chuẩn tổ chức đào tạo cho thành viên tại các vùng. Đây cũng là cơ hội cho các nhà đào tạo của BNI Việt Nam học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới từ BNI toàn cầu, cũng như có thêm những trải nghiệm từ các Master Trainer của BNI Việt Nam.

Ban lãnh đạo BNI Việt Nam trao bằng chứng nhận cho các thành viên (Ảnh: BNI Việt Nam)

Ban lãnh đạo BNI Việt Nam trao bằng chứng nhận cho các thành viên (Ảnh: BNI Việt Nam)

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chương trình đào tạo:

IMG_2711 IMG_2713 IMG_2715 IMG_2733 IMG_2730 IMG_2727 IMG_2725 IMG_2716 IMG_2719 IMG_2721 IMG_2724