Hơn 60 thành viên tham dự Diễn đàn LT Round Table đầu tiên

Để các Chapter có thêm nhiều cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, BNI Việt Nam ra mắt diễn đàn LT Round Table và bắt đầu áp dụng từ tháng 8/2018. 

Vì thế, từ tháng 08/2018, BNI Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn LT Round Table theo nội dung và hình thức được cập nhật theo hướng dẫn mới của BNI Global. Theo đó, diễn đàn LT Round Table đầu tiên được BNI Việt Nam tổ chức vào chiều nay, ngày 09/8/2018 do Giám đốc Văn phòng – Ông Nguyễn Tri Phương điều phối thu hút sự tham dự của hơn 60 thành viên đến từ 16 Chapter.

LT Round Table - 1-min

Ông Nguyễn Tri Phương – Giám đốc VP BNI VN đóng vai trò điều phối diễn đàn LT Round Table (Ảnh: BNI Việt Nam)

Diễn đàn LT Round Table là dịp để các Chapter chia sẻ về hiệu hoạt động và kêu gọi sự hỗ trợ từ các Chapter khác. Mỗi Chapter sẽ trình bày 5 phút về Traffic Light, thực hiện mục tiêu, Master Plan, Power Of One, kết quả của chương trình Go4Green và hiệu quả hoạt động của Ban LT.

IMG_1115-min

Các anh/chị thành viên chia sẻ tại diễn đàn LT Round Table (Ảnh: BNI Việt Nam)LT Round Table - 4-min

Các anh/chị thành viên chia sẻ tại diễn đàn LT Round Table (Ảnh: BNI Việt Nam)

Diễn đàn LT Round Table bao gồm những nội dung chi tiết như sau: 1. Giao lưu mở 2. Chào mừng và giới thiệu (30s cho mỗi người) 3. Đào tạo/chiến lược của vùng (10-15 phút) 4. Chapter trình bày kết quả và kế hoạch (mỗi Chapter trình bày 5 phút) 5. Khen thưởng thành viên xuất sắc (3 thành viên xuất sắc của vùng) 6. Trình bày chính sách, những thay đổi được cập nhật từ BNI 7. Thông báo sự kiện vùng/ lich đào tạo của vùng 8. Kết thúc.

LT Round Table - 4-min

Hơn 30 thành viên tham dự diễn đàn LT Round Table đầu tiên (Ảnh: BNI Việt Nam)

Bên cạnh đó, LT Round Table sẽ là dịp hội ngộ tất cả Giám Đốc – Đại Sứ và Ban LT của các Chapter trong Vùng. Vì vậy, buổi họp này sẽ giúp Chapter có thêm nhiều cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, trong phần trao đổi và rút kinh nghiệm từ những tình huống mà Chapter gặp phải.

BNI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.