Thành viên BNI Việt Nam giao lưu và kết nối kinh doanh cùng các thành viên BNI Ấn Độ

Trưa ngày 28/01/2019 BNI Việt Nam hân hạnh được đón tiếp các thành viên BNI Ấn Độ sang thăm. Buổi gặp gỡ và giao lưu giữa các thành viên BNI Ấn Độ và hơn 25 thành viên BNI Việt Nam chủ động tới kết nối đã tạo ra kết quả rất thành công.

Các thành viên BNI Việt Nam giao lưu cùng các thành viên BNI Ấn Độ (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Các thành viên BNI Việt Nam giao lưu cùng các thành viên BNI Ấn Độ (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Đây cũng là buổi gặp mà BNI Ấn Độ đang cần tìm đối tác với những ngành nghề mà họ cần, là dịp và cũng là cơ hội cho thành viên BNI Việt Nam có thể mở rộng mảng kinh doanh của mình ra toàn cầu.

51265886_2063852097068378_4623485698043805696_o 51133956_2063851963735058_6739264812292767744_o 51018149_2063852030401718_7508113449184919552_o 51357617_2063851847068403_7760723587081699328_o 50843198_2063851880401733_7588880541114433536_o

Một số hình ảnh giao lưu tại văn phòng BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)

Một số hình ảnh giao lưu tại văn phòng BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI Việt Nam)