Gần 50 thành viên tham dự LT Round Table

Ngày 5/12/2018 tại Văn phòng BNI Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình LT Round Table. Những nội dung và kiến thức được cập nhật mới từ Global đã được truyền tải tới các thành viên tham dự.

Bà Quỳnh Trang - Giám đốc Vùng HCM 3 điều phối chương trình LT Round Table (Ảnh: VP BNI VN)

Bà Quỳnh Trang – Giám đốc Vùng HCM 3 chia sẻ tại chương trình LT Round Table (Ảnh: VP BNI VN)

Chương trình LT Round Table đã giúp các Chapter định hướng hoạt động không chỉ hết nhiệm kì mà xác định lộ trình phát triển từng tháng đến hết 2019 và xác định các Power Team sẽ có, chiến lược go4green, POO tháng 12/2018 và các hoạt động trọng tâm của Chapter.

Chia sẻ của Giam đốc giám sát VP BNI Việt Nam (Ảnh: VP BNI VN)

Chia sẻ của Giám đốc Vùng HCM 1 ông Nguyễn Tri Phương (Ảnh: VP BNI VN)

Chương trình LT Round Table này bao gồm những nội dung chi tiết như sau: 1. Giao lưu mở 2. Chào mừng và giới thiệu (30s cho mỗi người) 3. Đào tạo/chiến lược của vùng (10-15 phút) 4. Chapter trình bày kết quả và kế hoạch (mỗi Chapter trình bày 5 phút) 5. Khen thưởng thành viên xuất sắc (3 thành viên xuất sắc của vùng) 6. Trình bày chính sách, những thay đổi được cập nhật từ BNI 7. Thông báo sự kiện vùng/ lich đào tạo của vùng 8. Kết thúc.

Bà Quỳnh Trang chia sẻ cho Thành viên về những nội dung chính của LT Round Table (Ảnh: VP BNI VN)

Bà Quỳnh Trang chia sẻ cho Thành viên về những nội dung chính của LT Round Table (Ảnh: VP BNI VN)

Ngoài ra, LT Round Table sẽ là dịp hội ngộ tất cả Giám Đốc – Đại Sứ và Ban LT của các Chapter trong Vùng. Vì vậy đây là cơ hội cho tất cả các Vùng và Chapter có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau để cùng giúp cho BNI phát triển hơn nữa.