HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

BNI Bazan

BNI Banme

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.

Ban lãnh đạo Đắk Lắk

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Lê Trường Sơn
Giám đốc hỗ trợ Chapter
Vũ Văn Toàn
Đại sứ hỗ trợ
Lương Thị Thúy Anh
Đại sứ hỗ trợ
Trương Nhật Hà
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Hữu Duy
Member success coordinator
Hoàng Thị Cẩm Giang

Tất cả chapter của Đắk Lắk

BNI BanMe

Giám đốc: Vũ Văn Toàn – 0394143943
Đại sứ: Lương Thị Thúy Anh – 0945658879

Website: www.banme.bni.vn

 

BNI Bazan

Giám đốc: Vũ Văn Toàn
Điện thoại: 0973093336

Ngày họp: thứ 6
Website: www.bazan.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.