HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

BNI HỒ CHÍ MINH

Hiện tại, BNI Việt Nam đã có 3310 thành viên với 91 Chapter tại 24 vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Lào Cai…. Trong 12 tháng đến hết tháng 10 năm 2019, thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau hơn 164.544 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 6.266 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, riêng thành viên vùng BNI Hồ Chí Minh đã trao nhau cơ hội kinh doanh tổng giá trị lên tới hơn 1470 tỉ đồng.

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.

Ban lãnh đạo Hồ Chí Minh

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Giám đốc hỗ trợ
Trần Thị Thanh Mai
Giám đốc hỗ trợ
Hứa Quang Vinh
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Thị Cẩm Lai
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Tri Phương
Giám đốc hỗ trợ
Dương Thành Việt Quang
Giám đốc hỗ trợ
Ngô Nhựt Thăng
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Diên Hồng Ngọc
Giám đốc hỗ trợ
Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Trung Minh
Giám đốc hỗ trợ
Đinh Hoàng Giang
Giám đốc hỗ trợ
Lê Thị Lương Yên
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Tiến Đức
Giám dốc hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Hiếu
Giám đốc hỗ trợ
Hoàng Duy Phương
Đại sứ hỗ trợ
Lê Nguyễn Thanh Vy
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Lâm Thành Trí
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Thị Lệ Chi
Đại sứ hỗ trợ
Trần Việt Cường
Giám đốc hỗ trợ
Lư Ngọc Quỳnh Phương
Đại sứ hỗ trợ
Ngô Nam
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Quang Huy
Đại sứ hỗ trợ
Phan Văn Toàn
Đại sứ phát triển
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Thế Duy
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Quốc Sơn

Tất cả chapter của Hồ Chí Minh

BNI Olympus

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0948222788
Website:

BNI Royal

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu
Điện thoại: 0983078979
Website:

BNI Success

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: www.success.bni.vn

BNI Strong

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: www.strong.bni.vn

BNI Joy

Giám đốc: Nguyễn Diên Hồng Ngọc
Điện thoại: 0908788177
Website: www.joy.bni.vn

BNI PLU$

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0948222788
Website: www.plu$.bni.vn

BNI HAPPY

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: www.happy.bni.vn

BNI Galaxy

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0915183068
Website: www.galaxy.bni.vn

BNI Winners

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: www.winners.bni.vn

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: www.winwin.bni.vn

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: www.stars.bni.vn

BNI Biz Link

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: www.Bizlink.bni.vn

BNI AlphaBiz

Giám đốc: Nguyễn Thị Cẩm Lai
Điện thoại: 0919131155
Website: www.AlphaBiz.bni.vn

BNI Connect

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: www.connect.bni.vn

BNI Zen

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: www.zen.bni.vn

BNI MegaStars

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: www.megastars.bni.vn

BNI Goldern Star

Giám đốc: Dương Ngọc Quỳnh Phương
Điện thoại: 908883808
Website: www.goldernstar.bni.vn

BNI GLory

Giám đốc: Hoàng Duy Phương
Điện thoại: 0977744499
Website: www.glory.bni.vn

BNI Master

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: www.master.bni.vn

BNI Dynamic

Giám đốc: Nguyễn Tiến Đức
Điện thoại: 0918644277
Website: www.dynamic.bni.vn

BNI CEO

Giám đốc: Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0913917288
Website: www.ceo.bni.vn

BNI Saigon

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: www.saigon.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.