HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.

Ban lãnh đạo Khánh Hòa

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Lê Trường Sơn
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Hữu Duy
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc phát triển
Vũ Văn Toàn
Đại sứ phát triển
Trương Nhật Hà
Đại sứ hỗ trợ
Lương Thị Thúy Anh
Member success coordinator
Hoàng Thị Cẩm Giang

Tất cả chapter của Khánh Hòa

BNI Union

Giám đốc: Nguyễn Hữu Duy
Điện thoại: 0903235798

Ngày họp: Thứ 4
Website: www.union.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.