HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.

Ban lãnh đạo Lâm Đồng

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Lê Trường Sơn
Giám đốc hỗ trợ Chapter
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc phát triển
Vũ Văn Toàn
Đại sứ phát triển
Trương Nhật Hà
Đại sứ hỗ trợ
Lương Thị Thúy Anh
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Hữu Duy
Member success coordinator
Hoàng Thị Cẩm Giang

Tất cả chapter của Lâm Đồng

BNI Highland

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0937780999

Ngày họp: Thứ 4
Website: www.highland.bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.