HÃY LIÊN HỆ VỚI BNI &

Đến tìm hiểu 1 chapter của bni ngay tại thành phố của bạn

CÁC VÙNG CỦA BNI VIỆT NAM

Vùng
Khu vực
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: Hoàng Thị Cẩm Giang – 0936460313
Email: admin@bni.vn

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.