#1 Hướng dẫn xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

Một số hình ảnh và chức năng trong BNI Connect và các trang web liên quan sẽ được trình duyệt internet của bạn lưu vào bộ nhớ cache, đặc biệt nếu bạn là người dùng thường xuyên của hệ thống. Khi quá trình cập nhật diễn ra, một số tệp này có thể cần được xóa khỏi bộ nhớ tạm thời trên máy tính để bạn xem được những chức năng mới.

 

Dưới đây là cách xóa bộ nhớ tạm trên một số trình duyệt phổ biến!

CHROME 

 1. Nhấn tổ hợp phím [Ctrl], [Shift] và [Del].
 2. Chọn các mục nội dung cần xóa và tiếp tục.

FIREFOX 

 1. Nhấn nút menu và chọn Options. …
 2. Chọn thẻ Privacy & Security.
 3. Trong mục Cookies and Site Date, nhấn Clear Data…
 4. Xóa dấu tích ở ô Cookies and Site Data. …
 5. Để dấu tích ô Cached Web Content, rồi nhấn nút Clear.
 6. Đóng trang about:preferences.

SAFARI

 1. Nhấn vào menu thả xuống của Safari và chọn Preferences.
 2. Nhấn vào thẻ Advanced. Chọn hộp kiểm Show Develop trên thanh menu và đóng cửa sổ Preferences.
 3. Chọn menu thả xuống Develop. Nhấn Empty Cache.
 4. Lưu ý: bạn cũng có thể xóa thêm lịch sử trình duyệt.

INTERNET EXPLORER

 1. Mở Internet Explorer và nhấn vào biểu tượng [Tools] ở góc phải phía trên trang, hoặc nhấn vào menu TOOLS…
 2. Chọn [Options] từ menu thả xuống…
 3. Trong thẻ GENERAL, nhấn vào DELETE
 4. Nhấn nút DELETE ở cửa sổ Delete Browsing History hiện ra

EDGE

 1. Nhấn tổ hợp phím [Ctrl], [Shift] và [Del].
 2. Cửa sổ mới sẽ hiện ra. Nhấn vào tùy chọn “temporary services and files”.
 3. Xác nhận việc lựa chọn bằng cách nhấn nút “delete”.

Thẻ: ,