#10 – Khởi đầu và Duy trì kết nối! Tham gia Hội nhóm

20/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Bài đào tạo BNI Connect

Tham gia Hội nhóm

Dưới đây là quy trình các bước để hoàn thành phần chiến lược “Khởi động và Duy trì kết nối” của tháng này.

  1. Đăng nhập vào BNI Connect. Nếu bạn chưa đăng kí vào BNI Connect, đi đến BNI Connect và nhấp vào link “nhấp vào đây để đăng kí hoặc đổi lại mật khẩu” và làm theo hướng dẫn.
  2. Đi đến “Mối quan hệ của tôi” ở góc trên bên trái.
  3. Nhấn vào “Hội nhóm” và nút “Quản lý”
  4. Nhấp vào Kính lúp tìm kiếm và tìm một nhóm mà bạn quan tâm bằng cách nhập từ khóa, ngành nghề, nhóm và người tạo
  5. Nhấp Tham gia nhóm
  6. Sau khi tham gia nhóm, đừng dừng lại ở đó, hãy tham gia tương tác

Đây là đường link tới video và ảnh chụp màn hình từng bước một đến các hướng dẫn phía trên:

 http://youtu.be/mXxrC2kRlnE

Đây là liên kết bài viết hỗ trợ:

http://support.bniconnect.com/entries/78317177-Joining-a-Group-in-BNI-Connect

Bây giờ bạn đã kết nối đến Khởi động và Duy trì kết nối với các thành viên trong nhóm! Hãy thường xuyên xem và gửi các bài viết vào nhóm để duy trì kết nối.

Nếu bạn đã tham gia BNI sau ngày 1 tháng 10 năm 2013, hãy ghé Education Moment để xem các chiến lược từ những tháng trước đó.

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin với các hướng dẫn và ý tưởng trình bày được đính kèm ở file bên dưới!

https://drive.google.com/file/d/1k0SlZ8SFzfwe0eu3rNl7UY1AhS8kXWkm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KanBoRy_xxAIgbhtY8qiOGXfgnzRRMhl/view?usp=sharing

Thẻ: