#11 Các thông báo hoạt động của nhóm

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Các nhóm dành cho người dùng trên BNI Connect tạo cơ hội cho Thành viên tham gia thảo luận với tất cả thành viên BNI đang sinh hoạt trên toàn cầu. Để giám sát hoạt động của các nhóm, bạn có thể chọn tần suất và địa chỉ để gửi những thông báo này.

Truy cập cài đặt tài khoản của bạn

Đi đến tab cài đặt tài khoản

Kéo xuống Thông báo email nhóm

Cài đặt ưu tiên

  1. Chọn tần suất nhận thông báo. Xem các lựa chọn bên dưới.
  2. Nếu bạn có vai trò ở nhiều quốc gia, hãy chọn quốc gia mặc định muốn nhận email.
  3. Nếu bạn muốn nhận thông báo qua một địa chỉ khác với email chính đã đăng ký, hãy nhập địa chỉ đó vào đây

Mỗi khi thông báo được thêm vào – Bạn sẽ nhận được một thông báo qua email ngay khi bạn đăng bài trong các nhóm mà bạn đang quản lý hoặc tham gia.

Thông báo hằng ngày – bạn sẽ nhận được thông báo mỗi ngày một lần với bản tóm tắt tất cả các bài đăng được cập nhật trong nhóm mà bạn đang tham gia. Bạn sẽ nhận được một thông báo email cho mỗi nhóm có hoạt động mới.

Thông báo hằng tuần – bạn sẽ nhận được thông báo mỗi tuần một lần với bản tóm tất tất cả các bài đăng trong nhóm mà bạn tham gia. Bạn sẽ nhận được một thông báo email cho mỗi nhóm có hoạt động mới.

Không gửi mail cho tôi – Bạn sẽ không nhận được bất kì thông báo nào khi bài đăng mới.

Mẫu thông báo email

  1. Tên nhóm sẽ xuất hiện trong dòng tiêu đề của email
  2. Chủ đề của bài đăng mới
  3. Tên người đăng bài, ngày đăng
  4. Nội dung bài đăng
  5. Nhấp vào liên kết để chuyển đến bài đăng trong BNI Connect.

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

Thẻ: , , ,