#12 Cách hủy đăng ký nhận các Email tùy chọn

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Các đại diện BNI tại Vùng, Quốc gia và HQ đôi khi sẽ gửi email đến tất cả các thành viên để thông báo về lưu ý quan trọng liên quan đến BNI. Dưới đây là quy trình hủy đăng ký nhận email mà người gửi đánh dấu là “không bắt buộc”. Lưu ý: Bạn sẽ vẫn nhận được các email tự động khác như Lời nhắc Tái gia nhập, Đăng ký tham dự sự kiện và Thông báo mạng xã hội, cũng như các email được người gửi đánh dấu ưu tiên.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào BNI Connect, truy cập “Tài khoản”

Bước 2: Thiết lập tài khoản và Lưu

 

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

Thẻ: ,