#12 – Khởi đầu và Duy trì kết nối! Kể một câu chuyện

20/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Bài đào tạo BNI Connect

Kể một câu chuyện!

Dưới đây là quy trình các bước để hoàn thành phần chiến lược “Khởi động và Duy trì kết nối” của tháng này.

  1. Đăng nhập vào BNI Connect. Nếu bạn chưa đăng kí vào BNI Connect, đi đến BNI Connect và nhấp vào link “nhấp vào đây để đăng kí hoặc đổi lại mật khẩu” và làm theo hướng dẫn.
  2. Nhấn vào ô ở phía trên bên trái có dòng chữ “[Tên bạn] đang thực hiện” (đó là nơi ghi trạng thái).
  3. Gõ khoảng 200 kí tự hoặc ít hơn về một câu chuyện thành công mà bạn đã nhập thông tin và dữ liệu từ 12 tháng qua từ chiến lược BNI Connect Khởi động và Duy trì kết nối.

Đây là đường link tới video và ảnh chụp màn hình từng bước một đến các hướng dẫn phía trên:

http://youtu.be/NNSfmWViC3g

Đây là liên kết bài viết hỗ trợ:

http://support.bniconnect.com/entries/98776896-Updating-Your-Status-Message-in-BNI-Connect

Bây giờ bạn đã kết nối đến Khởi động và Duy trì kết nối với các thành viên trong nhóm! Hãy thường xuyên xem và gửi các bài viết vào nhóm để duy trì kết nối.

Nếu bạn đã tham gia BNI sau ngày 1 tháng 10 năm 2013, hãy ghé Education Moment để xem các chiến lược từ những tháng trước đó.

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin với các hướng dẫn và ý tưởng trình bày ở tệp đính kèm bên dưới.

https://drive.google.com/file/d/1Z9SwRzyVvQy0BWUcMmlLjg35YJJ1Aj9C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sw_ZH0I2gGqEnHewmL0D8j_OWK–KBl8/view?usp=sharing

Thẻ: