#13 Thay đổi tên truy cập

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Trong BNI Connect, bạn có thể thay đổi tên truy cập thành một tên bất kỳ dễ nhớ hơn. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, miễn là tên truy cập không trùng trong hệ thống!

Đăng nhập vào BNI Connect với tên truy cập hiện tại

Đi đến thẻ “Hồ sơ người dùng”

Nhập tên truy cập mới

Thành công!

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

Thẻ: , ,