#14 Thay đổi hoặc Cập nhật địa chỉ Email

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Địa chỉ email của bạn là đặc điểm nhận dạng độc nhất trên BNI Connect. Bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào bạn muốn, miễn bạn là người duy nhất sử dụng email đó. Sau đây là cách cập nhật địa chỉ email và tên truy cập trong BNI Connect.

Các bước thay đổi hoặc cập nhật nhanh chóng:

  1. Đăng nhập vào tài khoản BNI Connect với tên truy cập và mật khẩu hiện tại nếu như tên truy cập của bạn là một địa chỉ email cũ.
  2. Nhấp vào liên kết Cập nhật Hồ sơ hoặc nút Tùy chọn ở góc trên bên phải, sau đó vào Tài khoản.
  3. Đi đến thẻ Thông tin liên lạc, biểu tượng giống như chiếc điện thoại.
  4. Kéo xuống phía dưới trang, bạn có thể nhập địa chỉ email mới. Đảm bảo bạn đã lưu thay đổi!
  5. Để thay đổi tên truy cập là tên không liên kết tới email, nhấp vào thẻ “hồ sơ người dùng”, biểu tượng giống hình người. Tên truy cập phải là tên độc nhất trên BNI Connect.

 

 

Thẻ: , ,