#3 Làm sao để tôi thay đổi được ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh?

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

Câu hỏi: Ngành nghề/Lĩnh vực kinh doanh của tôi không đúng, làm sao để tôi thay đổi?                                                                

Trả lời: Văn phòng BNI Vùng có thể giúp bạn thay đổi ngành nghề kinh doanh hiện tại thành một ngành nghề khác phù hợp hơn dựa vào danh sách ngành nghề trong hệ thống. Nếu ngành nghề không có sẵn, họ sẽ có thể yêu cầu bổ sung thêm, vì quyền quản lý danh sách ngành nghề thuộc về Văn phòng BNI Quốc gia.

 

Thẻ: