320 Thành viên BNI Hà Nội 6 tham dự chương trình Sứ Mệnh Lãnh Đạo lần thứ 10

08/06/2020      Tin tức

Đối với một tổ chức, sứ mệnh xác định lý do tổ chức ra đời và tồn tại bằng việc tổ chức thực hiện những điều tốt đẹp, những nhiệm vụ cao cả gì và cho những ai. Một sứ mệnh đầy đủ phải dành cho tất các bên liên quan bao gồm: Khách hàng, nhân sự tại tổ chức, cho chính tổ chức, nhà đầu tư, đối tác và cho xã hội.

Không giống như tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chiến lược là thứ có thể đạt được theo thời gian, sứ mệnh là nền tảng của tổ chức, thứ mà tổ chức không ngừng theo đuổi. Vì vậy trong 3 ngày vừa qua 06, 07 & 08/06/2020 BNI Hà Nội 6 đã có dịp tổ chức LT Mission – chương trình Sứ mệnh lãnh đạo lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Bình dành cho các Thành viên và Ban điều hành vùng.

320 Thành viên và Ban điều hành các Chapter tham dự LT Mission lần thứ 10 (Ảnh: BNI Hà Nội 6)

Trải qua 9 lần LT Mission vùng BNI Hà Nội 6 đã củng cố và dẫn dắt các Thành viên ngày càng phát triển hơn và LT Mision lần thứ 10 này cũng không ngoại lệ. Với sự tham gia của 320 Thành viên và Ban điều hành các Chapter chương trình Sứ mệnh lãnh đạo đã diễn ra rất thành công. Đặc biệt dưới điều hành của Giám đốc vùng Mr. Phạm Thành Long và các Giám đốc, Đại sứ khác chương trình đã trao lại cho các Thành viên thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sứ mệnh của các Thành viên trong cộng đồng BNI.

Ban lãnh đạo vùng BNI Hà Nội 6 cùng tham dự chương trình LT Mission lần thứ 10 (Ảnh: BNI Hà Nội 6)

Một số hình ảnh khác:

Chúc cho BNI Hà Nội 6 phát triển mạnh mẽ hơn và trao nhiều giá trị hơn cùng cộng đồng BNI.

BNI Việt Nam

Thẻ: , , ,