#4 Hiển thị Giấy phép hoặc ID trên hồ sơ của bạn

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

BNI nhận thấy một số ngành nghề được cấp phép bắt buộc phải có giấy phép hoặc ID hiển thị trên trang hồ sơ công khai. Vì thông tin của tất cả thành viên có thể được hiển thị trên website Vùng hoặc Chapter, do đó chúng tôi muốn đề xuất một giải pháp để tuân thủ các yêu cầu này.

Vui lòng xem ảnh chụp màn hình BNI Connect bên dưới để được hướng dẫn cách thức và nơi cần nhập thông tin trong hồ sơ, cũng như biết được thông tin sẽ hiển thị ra sao trên website BNI công cộng. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ với Giám đốc Chapter hoặc bộ phận hỗ trợ BNI Connect.

Đăng nhập vào BNI Connect và nhấp vào “Tài khoản”

Nhập ID hoặc Giấy phép vào phần mô tả Doanh nghiệp của tôi

ID của bạn sẽ xuất hiện trên hồ sơ thành viên BNI Connect

ID của bạn cũng sẽ xuất hiện trên Hồ sơ BNI Connect công khai

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

Thẻ: ,