#4 – Khởi đầu và Duy trì kết nối! Trao referral trực tuyến

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Bài đào tạo BNI Connect

Trao referral trực tuyến

Dưới đây là quy trình các bước để hoàn thành phần chiến lược “Khởi động và Duy trì kết nối” của tháng này.

 1. Tìm kiếm referral cho một trong các thành viên của chapter
 2. Đăng nhập vào BNI Connect. Nếu bạn chưa đăng kí vào BNI Connect, đi đến BNI Connect và nhấp vào link “nhấp vào đây để đăng kí hoặc đổi lại mật khẩu” và làm theo hướng dẫn.
 3. Đi đến “Module thành viên”
 4. Nhấp vào “ Nhập Referrals”
 5. Chọn Tìm kiếm thành viên khác chapter và nhập Họ và tên, Tên, Công ty
 6. Nhập tên của Referral
 7. Chọn loại referral “Nội bộ” hay “Bên ngoài”
 8. Chọn tình trạng referral “Trao danh thiếp” hay “Thông báo với khách hàng rằng bạn sẽ gọi”
 9. Nhập địa chỉ số điện thoại, email và ghi chú (nguyên tắc ngón tay cái: hoàn thành các trường đó với những thông tin mà bạn muốn thấy khi bạn nhận referral)
 10. Chọn Độ hấp dẫn của referral.
 11. Nhấn lưu lại hoặc “lưu và mở mới” để chuyển qua referral khác.
 12. ** Hãy nhớ nhấp vào link “Hoạt động cá nhân” để in phiếu báo cáo hoạt động hẹn gặp cá nhân hàng tuần và gửi cho Vice President của bạn.

Đây là đường link tới video và ảnh chụp màn hình từng bước một đến các hướng dẫn phía trên:

http://youtu.be/I3p8XubuwA0

Bây giờ bạn đã “Khởi động và Duy trì kết nối”! Sau khi Vice President ở chapter của bạn gửi báo cáo PALMS hàng tuần, Referrals mà bạn đã điền sẽ xuất hiện trên trang “Module thành viên”! Tạo thói quen để đi đến Referrals trực tuyến ngay khi kết nối được thực hiện!

https://drive.google.com/file/d/1IzqSOJaZkQh_GCutmikDPqB7u9EdS0no/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B_rNTZeiaAqkodlYRyoWa2oZN-UCrRPh/view?usp=sharing

Thẻ: